Кабінет

Документація кабінету трудового навчання 

І. Загальна нормативно-правова база

 1. Закон України Про освіту 

2. Закон України Про повну загальну середню освіту 

3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти  

4. Державний стандарт базової середньої освіти 

5. Конвенція про права дитини 

6. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

7. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України 

8. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу

ІІ. Документація кабінету

1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів 

2. Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу

4. Паспорт кабінету обслуговуючої праці

5. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань

6. Інвентарна книга 

7. Річний план роботи кабінету обслуговуючої. раці  

8. Перспективний план роботи кабінету обслуговуючої праці  

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги

 1. Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти

2. Гігієнічні вимоги до шкільних меблів і обладнання 

ІV. Техніка безпеки та охорона праці

1. Типове положення про службу охорони праці 

2. Типове положення про навчання з питань охорони праці 

3. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

5. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

6. Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

7. Положення про розробку інструкцій з охорони праці

9. Посадова інструкція учителя

10. Посадова інструкція завідуючого кабінетом 

11. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників 

12. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці 

13. Інструкція з пожежної безпеки в навчальних майстернях, кабінеті школи 

14. Журнал реєстрації протипожежного інструктажу 

15. Інструкція користування вогнегасником 

16. Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях, кабінеті обслуговуючої праці 

17. Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів 

18. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у майстерні і кабінеті обслуговуючої праці 

19. Інструкція з електробезпеки 

20. Інструкція з охорони праці під час роботи з електропраскою

21.Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом 

22. Інструкція з охорони праці під час роботи на швейній машинці 

23. Інструкція з охорони праці приручному шитті і в’язанні

24. Інструкція з охорони праці при розкроюванні 

25. Правила надання першої медичної допомоги при одержанні травм 

26. Вміст аптечки першої допомоги 

27. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми 

28. СХЕМА евакуації з кабінету 

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету

 1. Методичні рекомендації щодо вивчення  трудового навчання (Технології) 

2. Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 

3. Програми з трудового навчання (Технології)

4. Підручники та посібники з трудового навчання (Технології) 

5. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень

6.Критерії оцінювання навчальних досягнень з трудового навчання (Технології)

7. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади

9. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів

10.Інструкція з ведення класного журналу

VI. Контроль

1. Атестаційний лист навчального кабінету 

2. Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу


1 коментар: